homeวิชาสังคมชั้นม.๕
personperson_add
วิชาสังคมชั้นม.๕

ผู้สอน
person
นาง ทับทิม อุทัยวรรณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาสังคมชั้นม.๕

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8295

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เครื่องมือภูมิศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)