ผู้สอน
นาย มนัส ลุนนากัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รหัสวิชา พ 32101


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8296

สถานศึกษา

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน