ผู้สอน
สุภาวดี พุฒทองหลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8299

สถานศึกษา

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1-5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.