นางสาววาทินี วงค์ขึง


ผู้สอน
นางสาว วาทินี วงค์ขึง
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นางสาววาทินี วงค์ขึง

รหัสวิชา
830

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

คำอธิบายวิชา

ขอเชิญเพื่อนๆร่วมเข้าชั้นเรียนนะคะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books