ผู้สอน
นางสาว ภชสร เพตาเสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชางานบ้านมัธยมศึกษาตอนต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8301

สถานศึกษา

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชางานบ้าน ม.1,ม.2