homeวิชางานบ้านมัธยมศึกษาตอนต้น
personperson_add
วิชางานบ้านมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้สอน
นางสาว ภชสร เพตาเสน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชางานบ้านมัธยมศึกษาตอนต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8301

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชางานบ้าน ม.1,ม.2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)