homeการงานอาชีพ
personperson_add
การงานอาชีพ

ผู้สอน
person
นาย เอกสิทธิ์ พิราราช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8302

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)