ผู้สอน
นาย เอกสิทธิ์ พิราราช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8302

สถานศึกษา

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงาน