การระงับความรู้สึกเฉพาะแห่ง

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนเกี่ยวกับการระงับความรู้สึกเฉพาะแห่ง