homeการระงับความรู้สึกเฉพาะแห่ง
person
การระงับความรู้สึกเฉพาะแห่ง

ผู้สอน
ผศ.น.สพ.ดร. สุชาติ วัฒนชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การระงับความรู้สึกเฉพาะแห่ง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8304

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนเกี่ยวกับการระงับความรู้สึกเฉพาะแห่ง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)