ห้องหน้าที่พลเมืองม.4
ผู้สอน

miss natnapa pujjung

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ห้องหน้าที่พลเมืองม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8306

สถานศึกษา
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม เข้าร่วมเรียนในสาระหน้าที่พลเมือง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.