home1/2556 วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI (ปวช.ภาคปกติ)
person
1/2556 วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI (ปวช.ภาคปกติ)

ผู้สอน
นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
1/2556 วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI (ปวช.ภาคปกติ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8307

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI (ปวช.ภาคปกติ)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)