ม.4 ถนัดด้านวิทยาศาศาสตร์


ผู้สอน
นาย เชาวลิต รอดหิรัญ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.4 ถนัดด้านวิทยาศาศาสตร์

รหัสวิชา
831

สถานศึกษา
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

คำอธิบายวิชา

ม.4/4 4/5 ปีการศึกษา 2554


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books