ผู้สอน
นางสาว วิลาวัลย์ ขุนทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ง 23201 เทคโนโลยีสารสนเทศ3 ชั้น ม.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8313

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ3