ผู้สอน
นาง พิมนภา วัฒนาธาดาสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ส23101 สังคมศึกษา 5 ม.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8318

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม


คำอธิบายชั้นเรียน