homeง 33205 งานคอมพิวเตอร์ 5
person
ง 33205 งานคอมพิวเตอร์ 5

ผู้สอน
นางสาว วิลาวัลย์ ขุนทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง 33205 งานคอมพิวเตอร์ 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8320

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

งานคอมพิวเตอร์ 5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)