ผู้สอน
นางสาว วิลาวัลย์ ขุนทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ง 33205 งานคอมพิวเตอร์ 5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8320

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม


คำอธิบายชั้นเรียน

งานคอมพิวเตอร์ 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.