ภาษาอังกฤษฟัง-พูดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ผู้สอน

นางสาว ศิริรัตน์ ท้าวเนาว์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษฟัง-พูดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8323

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกทักษะการฟังและการพูด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.