56/70

ผู้สอน
ดร. รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
56/70

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8329

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)