56/73

ผู้สอน
ดร. รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
56/73

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8332

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)