56/74

ผู้สอน
ดร. รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
56/74

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8335

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)