homeอัตลักษณ์ทางด้าน ICT เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร D5
person
อัตลักษณ์ทางด้าน ICT เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร D5

ผู้สอน
miss nantana rattanachai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
อัตลักษณ์ทางด้าน ICT เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร D5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8338

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้สำหรับเรียนวิชาอัตลักษณ์ทางด้าน ict 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)