homeชั้น ม.4/1
personperson_add
ชั้น ม.4/1

ผู้สอน
นาย วิทยา เจริญงามทรัพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.4/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8340

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรายวิชาเคมีพื้นฐาน ว30102 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)