homeห้องเรียนครูกิจจา
personperson_add
ห้องเรียนครูกิจจา

ผู้สอน
นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนครูกิจจา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8345

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)