homeCOM30209
personperson_add
COM30209

ผู้สอน
นาย ธนยศ ฤทธิ์เฉลิม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
COM30209

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8347

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมขั้นต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)