ม.5/1
ผู้สอน

นาย วิภูษิต จูงกลาง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.5/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8349

สถานศึกษา
โรงเรียนโคราชพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษา ครูนัยนา  อรรถวิทกุล และครูวิภูษิต  จูงกลาง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.