homeม.5/1
personperson_add
ม.5/1

ผู้สอน
นาย วิภูษิต จูงกลาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.5/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8349

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษา ครูนัยนา  อรรถวิทกุล และครูวิภูษิต  จูงกลาง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)