homeอะตอมและตารางธาตุ ว30221
person
อะตอมและตารางธาตุ ว30221

ผู้สอน
นางสาว ณัชชาพร ศรีทานันท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อะตอมและตารางธาตุ ว30221

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8351

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรื่อง  อะตอมและตารางธาตุ   รหัสวิชา ว30221  รายวิชา เคมีเพิ่มเติม 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)