ผู้สอน
นาง จริยาภรณ์ สกุลศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ฟิสิกส์ ม.4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8354

สถานศึกษา

โรงเรียนโคราชพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

การเคลื่อนที่แนวตรง