ผู้สอน
นาย วิภูษิต จูงกลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.5/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8357

สถานศึกษา

โรงเรียนโคราชพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษา ครูเดช  ดีหมื่นไวย และครูณัชชาพร  ศรีทานันท์