ม.5/2

ผู้สอน
นาย วิภูษิต จูงกลาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.5/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8357

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษา ครูเดช  ดีหมื่นไวย และครูณัชชาพร  ศรีทานันท์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)