homeพ32201 วิชาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
person
พ32201 วิชาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

ผู้สอน
นาย จักริน ภู่ประดิษฐ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พ32201 วิชาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8360

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนสามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องและสนุกสนาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)