homeพ32201 วิชาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
personperson_add
พ32201 วิชาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

ผู้สอน
นาย จักริน ภู่ประดิษฐ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พ32201 วิชาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8360

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องและสนุกสนาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)