SAD156

ผู้สอน
อาจารย์ วุฒิพงษ์ เรือนทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
SAD156

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8361

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา System Analysis and Design


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)