homeการงานอาชีพ(เทคโนโลยี)ม1
person
การงานอาชีพ(เทคโนโลยี)ม1

ผู้สอน
นาย สาคร ธรรมาภิมุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพ(เทคโนโลยี)ม1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8368

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการงานอาชีพ ง21101


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)