homeเคมี ว30224 ม.6
personperson_add
เคมี ว30224 ม.6

ผู้สอน
นางสาว พัชรา ผอสูงเนิน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมี ว30224 ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8378

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาประกอบไปด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีและอุตสาหกรรมแร่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)