homeวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 32101 ชั้น ม.5
personperson_add
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 32101 ชั้น ม.5

ผู้สอน
นาง ศรัณยพัชร์ พัชรกิจโกมล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 32101 ชั้น ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8388

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)