homeวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 32101 ชั้น ม.5
person
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 32101 ชั้น ม.5

ผู้สอน
นาง ศรัณยพัชร์ พัชรกิจโกมล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 32101 ชั้น ม.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8388

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)