homeภาษาไทยพื้นฐาน ม.6
personperson_add
ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6

ผู้สอน
person
นาง สุภัทรา วิเศษมงคลชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8391

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิชาภาษาไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)