ผู้สอน
นาง สุภัทรา วิเศษมงคลชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8391

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิชาภาษาไทย