homeชั้นเรียนรักนาฏศิลป์
personperson_add
ชั้นเรียนรักนาฏศิลป์

ผู้สอน
นางสาว พนิดา บุญทรัพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นเรียนรักนาฏศิลป์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8392

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนเรียนชอบการแสดง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)