homeภาษาไทยพื้นฐานชั้นม.3
person
ภาษาไทยพื้นฐานชั้นม.3

ผู้สอน
นาง วิภาริณี สมบัติสิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยพื้นฐานชั้นม.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8393

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูสุดแสนใจดี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)