homeทัศนศิลป์ ม.5
personperson_add
ทัศนศิลป์ ม.5

ผู้สอน
นางสาว พนิดา บุญทรัพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทัศนศิลป์ ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8395

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วาดภาพเหมือนจริง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)