ผู้สอน
อาจารย์ เฉลิมลาภ ทองอาจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

CUD53 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8396

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม


คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอน ม.2/4