ผู้สอน
อาจารย์ เฉลิมลาภ ทองอาจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

CUD53 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8397

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม


คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอน ม.2/4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.