home CUD53 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2556
personperson_add
CUD53 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
อาจารย์ เฉลิมลาภ ทองอาจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
CUD53 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8397

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอน ม.2/4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)