เพศศึกษา
ผู้สอน

OBEC mattayom

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เพศศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8399

สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้กำหนดใน สาระการเรียนรู้สุขศึกษา ให้มีเนื้อหา เกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาตั้งแต่ระดับชค้นม.1   - 6   ♡


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.