การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นม.1เท่านั้น