homeการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ผู้สอน
นาย สิทธิชัย จำปาเทศ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8402

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นม.1เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)