วิชา งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ผู้สอน

นาย ศักดิ์ชัย คำยืน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชา งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8403

สถานศึกษา
โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลาและในขณะที่เรียนก็ห้ามพูดคุยหยอกล้อเล่นกัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.