homeวิชา งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
personperson_add
วิชา งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ผู้สอน
นาย ศักดิ์ชัย คำยืน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8403

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลาและในขณะที่เรียนก็ห้ามพูดคุยหยอกล้อเล่นกัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)