homeวิชา งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
person
วิชา งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ผู้สอน
นาย ศักดิ์ชัย คำยืน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8403

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลาและในขณะที่เรียนก็ห้ามพูดคุยหยอกล้อเล่นกัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)