วิทยาศาสตร์ ว32101

คำอธิบายชั้นเรียน

สุภาพ เรียบร้อย พูดน้อย น่ารัก