homeวิชาสังคมศึกษา ส 23101ชั้นม3
personperson_add
วิชาสังคมศึกษา ส 23101ชั้นม3

ผู้สอน
person
นาย ยงยุทธ แสงใหม่
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาสังคมศึกษา ส 23101ชั้นม3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8414

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน


สังคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)