homeวิชางานช่าง
personperson_add
วิชางานช่าง

ผู้สอน
นาย ศักดิ์ชัย คำยืน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชางานช่าง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8419

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้ามคุยกันในชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)