55087.122


ผู้สอน
นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
55087.122

รหัสวิชา
8423

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา การพานิชอิเล็กทรอนิกส์


฿2,260.00 -20.4%
฿269.00 -40.89%
฿500.00 -63.38%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)