home55087.122
person
55087.122

ผู้สอน
นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
55087.122

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8423

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา การพานิชอิเล็กทรอนิกส์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)