homeคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
person
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

ผู้สอน
นาย สันติ พลเรือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8425

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปวช.2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)