การสร้างคำ (ประสม คำซ้อน และคำซ้ำ)


ผู้สอน
นาย วิริยะ อยู่เย็น
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 10 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างคำ (ประสม คำซ้อน และคำซ้ำ)

รหัสวิชา
8430

สถานศึกษา
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

คำอธิบายวิชา

การสร้างคำ (ประสม คำซ้อน และคำซ้ำ)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books