homeเคมีพื้นฐาน ว31102
personperson_add
เคมีพื้นฐาน ว31102

ผู้สอน
person
ms. Nutcha Phimngean
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมีพื้นฐาน ว31102

หมายเลขของวิชา (Class ID)
8435

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาเคมีพื้นฐาน ว31102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนศรีสุขวิทยา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)