homeเคมีพื้นฐาน ว31102
personperson_add
เคมีพื้นฐาน ว31102

ผู้สอน
person
ms. Nutcha Phimngean
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมีพื้นฐาน ว31102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8435

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเคมีพื้นฐาน ว31102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนศรีสุขวิทยา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)