มัธยมศึกษาปีที่ 4


ผู้สอน
นาย ประเดิม คงฟัก
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา
8439

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสุขวิทยา

คำอธิบายวิชา

เป็นการทดสอบเกี่ยวกับการทำสื่อ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)