homeวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
person
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้สอน
person
นาง วิไลวรรณ เสริมพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หมายเลขของวิชา (Class ID)
8442

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ม.1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)