home14 ตุลา วันมหาวิปโยค
personperson_add
14 ตุลา วันมหาวิปโยค

ผู้สอน
สิบเอก อนุกูล มั่งกิ่ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
14 ตุลา วันมหาวิปโยค

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8452

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เหตุการณ์ 14 ตุลา หรือ วันมหาวิปโยค เป็นเหตุการณ์ที่นักศึกษาและประชาชนในประเทศไทย มากกว่า 5 แสนคน ได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลเผด็จการ จอมพลถนอม กิตติขจรโดยในเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต 77 ราย บาดเจ็บ 857 ราย และสูญหายอีกจำนวนมาก ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)