000

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษเลยค่ะ