000

คำอธิบายชั้นเรียน

ไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษเลยค่ะ